Bize Ulaşın
Nasıl Pilot Olunur?

Nasıl Pilot Olunur?

İçindekiler

Neden Pilot Olmalıyım?

Havacılık iş kolu günden güne gelişmeye devam ederken, ilerleyen süreçte sürekli daha farklı güzergahlar da havayolu firmaları uçuş planlamalarına dahil olmaktadır. Hem bu yeni rota talepleri, hem de gördükleri rağbete cevap vermeye çalışan bu firmalar da hem nitelik hem de nicelik açısından büyüme eğilimlerini devam ettirmektedir. Bu eğilimin sonucu olarak iş kolunda personel ihtiyacı durmaksızın artmakta ve firmalar bu ihtiyacı karşılamak için durmaksızın çalışmaktadır.

Pilot Ne Kadar Kazanır?

Toplumun büyük bir bölümü tarafından pilot olmak nispeten yüksek gelir ve toplum içinde algılanan mevki gibi olanaklar sebebiyle tercih ediliyor sanılsa da, işin aslına bakıldığında havacılık, esas manasıyla tam bir yaşam şeklidir.

Havacılık iş kolunu diğer iş alanlarından ayıran en büyük etken çalışma saatleri dahilinde ve haricinde, havacılığı özümsemiş, uçuş mürettebatının bir üyesi olarak pilotların, hayatlarını yaptıkları mesleğin doğasına uygun şekilde düzenlemesi gereğidir. Diğer meslek sahiplerinin tersine, ticari pilotluk iş kolunun çalışanları istirahat ve uyku düzenlerini iş planlarına uygun şekilde düzenlemek mecburiyetindedirler. En deneyimli uçucu için dahi her görev ilk görevi kadar mühimdir ve vazife esnasında en ufak kusurun bile maliyetinin insan hayatı olabileceği düşünüldüğünde bu hususun önemi gözler önüne serilmektedir.

Nasıl Pilot Olunur?

Nasıl Pilot Olurum diye merak eden ve pilotluğu profesyonel meslek olarak icra etmeyi düşleyen tüm adaylar “Pilot olmak için şartlar” konusunda detaylı bir araştırma yaparak, yalnızca bu iş kolunun sağlayacağı olanakları değil, mesleğin hayat tarzlarını nasıl etkileyeceğini de dikkate alarak, kendileri için ne derece makul olacağını irdelemeli ve bu noktada kafalarında hiçbir soru işareti kalmaksızın olumlu kanaat getirmelerine müteakip uçuş eğitimlerini planlamalıdırlar.

Pilot Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?

Havacılık iş kolunun zorluklarını net bir şekilde kavrayan ve buna rağmen havacılık tutkusu ağır basan kişiler, bu noktadan sonra Pilot olmak için gerekenler konusunda kendini hazırlıyor olmalıdır.

Günden güne yoğunlaşan uçuş mürettebatı gereksinimini karşılayabilmek amacıyla airline firmalarının, kendi kuruluşları içerisinde oluşturdukları eğitim kurumlarında uçucu yetiştirmeye başlamasına rağmen bu yoğun ihtiyacı karşılayabilecek sayıda pilot yetiştirememektedir. Bu nedenden dolayı pek çok aday yükseköğretim kurumlarının pilot yetiştiren fakülteleri ile özel uçuş eğitim merkezleri vasıtasıyla pilotaj eğitimlerini tamamlamayı tercih etmektedir.

Bunun yanında önceki dönemde Türkiye’de oldukça düşük sayıdaki özel uçuş eğitim merkezlerinin oranı sürekli bir ivmeyle artmaktadır. Bu durum ise Türkiye’de havacılık iş kolunun da paralel bir ivme ile hız kazanmasını sağlayan olumlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pilotaj eğitimi almayı kararlaştırmanın bir sonraki adımı eğitimin entegre ya da modüler eğitim şeklinde mi alınacağı sorusunun karara bağlanması olacaktır. Entegre eğitime karar veren uçucu adayı eğitimin tüm aşamalarını aynı kurumda, kendisi için planlanan programa bağlı kalarak bitirmek durumundadır. Modüler eğitim ise uçucu adaylarına eğitimin tüm aşamalarını ayrı ayrı bizzat belirleyecekleri takvim ve kurumda alma imkanını sunmaktadır.

Avian Aviation personeli olarak bizler, uçmak hayalinin peşinde koşan ve siz pilot adaylarımız için iş kolunda edindiğimiz tecrübeyle, pilot olmak için gerekenler hususunda sizlere kılavuz olmak için gayret etmekte ve alanında uzman ekibimizce oluşturulan, her kesimden adaylarımızın yararlanabileceği, adaya özel planlama ile adaylarımıza süreç ve maddi konularda tasarruf imkanı sunmaktayız. Bu sayede adaylarımız eğitimlerine odaklanırken bizler adaylarımız için kalan ayrıntılarla ilgilenmekteyiz.

Takımımız, havacılık ve eğitim alanında tecrübeli personelden kurulmuş olup, pilotaj eğitimine katılmak isteyen adaylarımıza kaliteli bir pilot eğitiminin nasıl maliyet etkin şekilde tamamlanacağı hususunda kılavuzluk etmeyi sürdürmektedir.

Pilotluk İçin Modüler Eğitimler Nelerdir?

Modüler şekilde Pilotaj eğitimi almayı planlayan adaylarımız aşağıda belirtilen plan doğrultusunda eğitimlerini almaktadır;

PPL(A) – Private Pilot License – Hususi Pilot Lisansı Eğitimi

PPL almak isteyen adaylar 100 saat nazari ve 45 saat uygulamalı uçuş eğitimini tamamlamaları, aynı zamanda SHGM tarafından düzenlenen nazari sınavları ve eğitimin tamamlanmasına müteakip yine SHGM tarafından düzenlenen ve Checkride olarak tabir edilen kontrol uçuşlarını başarı ile bitirmeleri durumunda PPL Lisanslarına sahip olabilirler.

ATPL Teori

ATPL – Havayolu Nakliye Pilotluğu, 14 nazari konudan toplam 650 saatlik eğitimi kapsamaktadır. ATPL Teori eğitiminin alınması sonrasında hem eğitimin alındığı kurumca yapılan değerlendirme hem de SHGM tarafından düzenlenen nazari sınavlarının asgari 75 not alarak tamamlanması gerekmektedir.

PIC – Pilot in Command – Sorumlu Pilot Uçuşu

CPL lisansına sahip olmayı planlayan adayların tamamlamaları gereken 100 saat PIC uçuşunu kapsamaktadır

NVFR – Night VFR - Gece Uçuş Yetkisi

CPL lisansına sahip olmayı planlayan adayların IR – Aletli uçuş eğitimlerine başlamadan önce tamamlamaları gereken 5 saatlik uygulamalı uçuş eğitimidir.

MEP IR – MEP Instrument Rating – Çok Motorlu Aletli Uçuş Yetkisi Eğitimi

Tek motorlu hava araçlarında IR – Aletli Uçuş Yetkisi sahibi olunsa dahi, Havayolları şirketlerinde profesyonel ticari pilot unvanı ile çalışmayı planlayan adayların, bu şirketlere başvuruda bulunabilmek amacıyla aldıkları çift motor sınıf yetkisi ve aletli uçuş yetkilerini içeren uygulamalı uçuş eğitimlerini kapsamaktadır.  Bu eğitim sonunda SHGM tarafından düzenlenen kontrol uçuşunun başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

CPL – Commercial Pilot License - Ticari Pilot Lisansı Eğitimi

CPL eğitimi kapsamında adaylar asgari 5 saati kompleks uçak tabiriyle anılan toplanabilir iniş takımına sahip uçaklarla alınan ve 15 saatlik uygulamalı uçuş eğitimini kapsayan bir aşamadır. Bu eğitim sonunda da SHGM tarafından düzenlenen kontrol uçuşunun başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 

Pilotaj Kaç Yıl Süren Bir Eğitimdir?

İçerisinde bu kadar farklı uçuş eğitim modüllerini barındıran pilotaj eğitimi almış olduğunuz eğitim şekline, okulunuzun sizin için düzenleyeceği programa ve en önemlisi adayın çalışmasına bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama 3-4 yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Bu eğitimi YÖK’e bağlı üniversitelerde de alabilirsiniz. Uçuş eğitimini üniversitede örgün eğitime ilave olarak 4 yılda tamamlayabilirsiniz. Pilotaj hangi bölüm diye merak ediyorsanız YÖK’e bağlı uçuş eğitimi veren üniversiteleri bu bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

cevap 1